Sökning: "Richard Härlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Härlin.

  1. 1. Improvements of ground anchors for Better Shelter

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. LÄS MER