Sökning: "Richard Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Jansson.

 1. 1. Utvärdering av att använda ITIL som ramverk för kommunala IT-leveranser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nathan Härdig; Richard Jansson; [2013]
  Nyckelord :ITIL; IT-avdelning; IT-organisation; Kommunal IT; Kommunala ITavdelningar; Kvalitetsfaktorer i kommunal IT; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi användandet av ITIL i kommunala verksamheter genom att jämföra ett antal olika kvalitetskriterier som vi har tagit fram mellan de som använder sig av ITIL och de som inte gör det. Vår huvudfråga är ”Vilka skillnader kan vi identifiera mellan icke-ITIL och ITIL-kommuner i deras IT-organisationer?” Med denna vill vi ta fram data som kan svara på ifall ITIL är ett ramverk som förtjänar det goda rykte det har. LÄS MER

 2. 2. Hjulfjädrar och stötdämpare till Formula Studentbil

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Richard Hallgren; Henrik Kjellman; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Formula Student är en årligt återkommande biltävling som Kungliga Tekniska högskolan med sitt lag KTH Racing varit delaktig i de senaste åren. Tävlingen består av flera delmoment och en viktig del är att motivera valet av tekniska inklusive fjädrar och stötdämpare. Ännu har inte valet motiverats med annat än intuition. LÄS MER