Sökning: "Richard Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Jonsson.

 1. 1. Partnering och offentlig upphandling. Ett fungerande partnerskap?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Jonsson; [2013-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsbranschen både i Sverige och internationellt sett har under en längre tid tampats med problem gällande bristande kvalitet avseende produkter och sviktande förtroende mellan branschens olika parter. För att råda bot på dessa problem har ett nytt sätt för att genomföra byggentreprenader tagits fram: partnering. LÄS MER

 2. 2. Den mångtydiga hembygdens roll i Helmer Grundströmstidiga diktning : En tematisk studie med biografiskt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Zakarias Jonsson; [2012]
  Nyckelord :helmer; grundström; tema; tematik; tematisk; lyrik; poesi; diktning; diktare; modernismen; modernistisk; gunnar; balgård; richard; jean-pierre; 1900-tal; norrland; lappland; glesbygd; landsbygd; biografi; biografisk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker temat ”hembygden” i Helmer Grundströms tidiga diktning. Metodengrundar sig på en kombination av hermeneutisk tematik och ett biografiskt material, för att på så viskunna sammankoppla författarens liv med hans diktning. LÄS MER