Sökning: "Richard Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Richard Larsson.

 1. 1. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 2. 2. Våra tysta soldater : En undersökning kring hur nutida etikers forskning kan appliceras på behandlingen av djur under första och andra världskriget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Amanda Larsson Sarja; [2016]
  Nyckelord :djur i krig; djuretik;

  Sammanfattning : Inom etikområdet finns många vinklar och olika sätt att se på saker, i min uppsats har jag undersökt hur tre nutida etikers teorier och forskning kan appliceras på ett historiskt fenomen, djurens behandling under första och andra världskriget. Jag har läst och valt ut tre etikers teorier som berör ämnet djuretik, för att sedan applicera dessa teorier på ämnet djur i krig. LÄS MER

 3. 3. Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Wirstedt; Linus Larsson; Richard Fribert; [2015]
  Nyckelord :Egencertifierade miljömärkningar; miljömärkningar; upplevd osäkerhet; riskreducering; konsumentens beslutsprocess; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel Egencertifierade miljömärkningars påverkan på konsumenters upplevda osäkerhet - En kvalitativ studie Seminariedatum 2015-01-15 Ämne/kurs FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare Richard Fribert, Linus Larsson, Linnea Wirstedt Handlare Lars Carlman Nyckelord Egencertifierade miljömärkningar, miljömärkningar, upplevd osäkerhet, riskreducering, konsumentens beslutsprocess. Syfte Öka förståelsen för hur egencertifierade miljömärkningar påverkar konsumentens upplevda osäkerhet och förstå vilka aspekter som anses viktiga för att upplevd osäkerhet ska påverkas under beslutsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Kränkningsersättningens utveckling - ur ett sexualbrottsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Larsson; [2011]
  Nyckelord :sexual offer; förövare; våldtäkt; kränkning; ersättning; funktion och skadestånd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims at describing how the perception of violation compensation has developed from medieval times up to today, using the perspective of sexual crimes, in particular rape. The main focus of this paper is on the opportunities and rights for victims of sexual crimes to receive violation compensation, dealt with under chapter 2 § 3 and 5 chapter 6 § in the law of damages (SkL) but also includes the regulations dealing with pain and suffering (chapter 5 § 1 p. LÄS MER

 5. 5. Television Format – Enjoy the comfort off copyright or is there a new direction for tv-protection? The IP-system from WIPO in regards to the articles in the UNHR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Larsson; [2010]
  Nyckelord :public international law; immaterialrätt; international law ; criminal law; media; intellectual property; UN; WIPO; television; television format; Expedition Robinson; Survivor; American Idol; Big Brother; Gunnar Karnell; Albert Moran; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår det nya formen av tv skapande. Tv-format. Tv-format är TV-program som blandar verklighet och fiction. Kända program är Robinson, American Idol eller Let’s Dance. LÄS MER