Sökning: "Richard Leckne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Leckne.

  1. 1. Butiksdemonstrationens mentala och beteendemässiga påverkan: - Ett fältexperiment som undersöker butiksdemonstrationens möjligheter att påverka konsumenten i butiksmiljön

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Isabelle Andersson Gosk; Richard Leckne; [2010]
    Nyckelord :retail; in-store demonstration; sales promotion; in-store marketing strategy;

    Sammanfattning : The knowledge development regarding in-store marketing has shown that influencing a consumer in a store setting is a powerful tool to change the consumer’s buying patterns. However, the store as a marketing channel lacks, in many ways, conducted academic research and according to marketing theory investments into in-store marketing tend to be taken without advanced marketing consideration. LÄS MER