Sökning: "Richard Lennartsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Richard Lennartsson.

 1. 1. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 2. 2. Den teknologiska IPOn i kraschens efterdyningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Apler; Filip Lennartsson; Richard Östgren; [2014]
  Nyckelord :IPO; Långsiktig prestation; Buy-and-Hold-avkastning; Kumulativ onormal avkastning; Multipel regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Tidigare forskningsresultat har indikerat att långsiktig underprestation i regel återfinns hos börsintroducerade bolag. Syftet med den här studien är att testa huruvida de tidigare forskningsresultaten också gäller för börsintroduktioner inom teknologibranschen under 2000-talet. LÄS MER

 3. 3. Automatic diagnostic system for I-shift transmission using vibration analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Richard Lennartsson; [2010]
  Nyckelord :Gearbox; Fault detection; Time synchronous averaging TSA ; Accelerometer; Vibration analysis; Diagnosis; Signal processing;

  Sammanfattning : This master’s thesis work was performed at Volvo Powertrain in Köping, Sweden, which manufactures gearboxes and integrated transmission systems for heavy vehicles. The thesis is a continuation of a previous master’s thesis performed at the Köping factory in 2009. LÄS MER