Sökning: "Richard Lindblom"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Lindblom.

 1. 1. Finns det rätta livsmedelsvalet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Lindblom; Richard Sandberg; [2015-06-23]
  Nyckelord :Ekologi; Hållbarhet; Organic food; Consumer behaviour; Konsumentbeteende; Attitude behaviour gap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ålderns betydelse i arbetet som handledare på arbetsförmedlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Richard Lindblom; Terése Kärner Håkansson; [2008]
  Nyckelord :arbetsmarknad; genus; habitus; kompetens; ålder;

  Sammanfattning : Sammanfattning. Syftet med examensarbetet är att analysera huruvida ålder påverkar en handledares yrkesroll på arbetsförmedlingen enligt den arbetssökande. LÄS MER