Sökning: "Richard Lindström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Richard Lindström.

 1. 1. Till vilket pris som helst? : Om utövande konstnärers rätt till ersättning enligt artiklarna18 och 20 i DSM-direktivet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Richard Lindström; [2021]
  Nyckelord :upphovsrätt; utövande konstnär; musik; EU-rätt; DSM-direktivet;

  Sammanfattning : Never have so many listened to so much music. The transition to digital uses has made theart form more accessible to everyone. But the transition has also entailed that musiciansreceive ever lower remuneration for the exploitation of their work in relation to other partieson the market. LÄS MER

 2. 2. Bokningssystem för elbilsladdstolpar

  M1-uppsats,

  Författare :Richard Solti; Christoffer Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. A comparative study of how the English A syllabus is interpreted in achievement tests focusing on writing ability

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Richard Silve McLachlan; Emma Lindström; [2008]
  Nyckelord :English A; syllabus; achievement tests; writing ability; vocational program; theoretical program; kursplan; yrkesförberedande program; teoretiskt program; Engelska A;

  Sammanfattning : Studien är en jämförelsestudie av hur kursplanen för Engelska A tolkas i prestationsprov som fokuserar på skriftlig förmåga. Proven var hämtade från yrkesförberedande- och teoretiska program på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. Riskbedömning, attityd och moral kring brott: en Jämförelse mellan ungdomar och vuxna med ett explicit test

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Lindström; Richard Silve Mclachlan; [2007]
  Nyckelord :riskbedömning; moral; attityd; brott; ungdomsbrottslighet; ungdomar; vuxna; risk assessment; attitudes; morals; crime; youth crime; youths; adults; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien använder ett explicit test och jämför ungdomar (14-16 år) och vuxna gällande deras riskbedömning av brott, attityder kring brott och moralnivå. Dessa faktorer förväntas ha ett samband med varandra och kan ge en förklaring till varför ungdomar begår fler brott per capita än vuxna (Ahlberg, 1996). LÄS MER