Sökning: "Richard Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Richard Nilsson.

 1. 1. Beyond Being Physically Active: Culturing the Ageing Body

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Yuanita Budiman; Kei Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ageing body; active ageing; exercise; social interaction; elderly; embodiment; applied cultural analysis; medical anthropology; qualitative research; ethnography; MACA; Cultural Sciences; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how physical activity and social interaction assist in generating better performance of the ageing body. A multifaceted ethnographic material was collected from January to February 2018 at a health and training centre called Gerdahallen, located in Lund, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Fritidspedagogers syn på social kompetens

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Richard Hugosson; Marcus Nilsson Rosqvist; [2017]
  Nyckelord :Barns sociala förmåga; fritidshem; fritidspedagoger; social kompetens; social utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers uppfattningar av social kompetens som en del av fritidshemmets verksamhet. Studien visar på att det finns en gemensam syn för hur fritidshemspersonal ser på begreppet social kompetens. LÄS MER

 3. 3. När det frihetliga möter det auktoritära : Foreningen av fascism och anarki

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Jonas Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Carl Schmitt; Ayn Rand; Richard Spencer; Stefan Molyneux; Anarko-fascism;

  Sammanfattning : Uppsatsens undersökande studie ämnar till att skapa en förståelse till varför två till synes diametralt motsatta politiska perspektiv kan sammanstråla, via två framträdande opinionsbildare, i sitt uttalade stöd till en och samma presidentkandidat. Analysen utgår ifrån tre olika policyområden för Trumps, 2016, presidentkandidatur, och hur Richard Spencer samt Stefan Molyneux förhåller sig till dessa. LÄS MER

 4. 4. Den maskuline seriemördaren -en kvalitativ innehållsanalys av Dexter Morgans karaktär i tv-serien Dexter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Josephine Andersson; [2014]
  Nyckelord :seriemördare; maskulinitet; Connell; television; tv-serie; representation; Dyer; hegemonisk maskulinitet; innehållsanalys; norm; kodex; egenskaper; narratologi;

  Sammanfattning : AbstractI denna studie undersöks interaktion mellan karaktärer i syfte att utforska hur medierad maskulinitet och temat seriemördare uttrycks i den amerikanska tv-serien Dexter (Showtime 2006-2013). I serien får vi följa seriemördaren Dexter Morgan som drivs av ett begär att döda. LÄS MER

 5. 5. En studie om motivation till ideellt arbete : ”Att ge dem någonting ger ju mig någonting"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Richard Nilsson; Daniella Morales Vivallo; [2014]
  Nyckelord :Ideellt arbete; motivation; frivilligt arbete; drivkrafter; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Studien ämnar ta reda på vilka drivkrafter som finns bakom ett ideellt arbete. Med ideellt arbete menas ett arbete som utförs utan ersättning, alternativt med en symbolisk summa, på fritiden. Syftet är att undersöka och skapa en djupare förståelse för vilka motivationsfaktorer som ligger till grund för ett ideellt engagemang. LÄS MER