Sökning: "Richard Richter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Richter.

  1. 1. Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management : A Case Study at Höganäs Japan K.K.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :David Häggberg; [2015]
    Nyckelord :Risk Management; Disaster Management; Disaster Recovery; Business Contingency; Earthquake; Natural Disasters;

    Sammanfattning : Final Thesis, Master of Business Administration & Economic Program, Field of Research: Management, School of Business & Economics at Linnaeus University, Växjö, Sweden, 4FE10E, Spring 2015. Author: David Häggberg Supervisor: Richard Nakamura (Daniel Ericsson) Title: Ground-Breaking Contingency Planning with Risk- & Disaster Management Subtitle: A Case Study at Höganäs Japan K. LÄS MER