Sökning: "Richard Stenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Richard Stenberg.

  1. 1. Utrustning för automatisk matning av ändkapningsmaskin för lysrör

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för maskinteknik

    Författare :Richard Stenberg; [2004]
    Nyckelord :Lysrör; ECM; ändkapning;

    Sammanfattning : Målet med arbetet har varit att utveckla utrustning för automatisk inmatning av lysrör till MRT:s ECM (End Cut Machine). ECM är en maskin som används för att kapa av ändarna på lysrör genom termisk chock och återvinna det kvicksilverhaltiga lyspulver som lysrören innehåller. LÄS MER