Sökning: "Richard Toss"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Richard Toss.

 1. 1. Modellering av diskonteringsränta avseende skogliga investeringar med CAPM och APT

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Richard Toss; [2021]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Arbitrage Pricing Theory; Timberland; Inflation;

  Sammanfattning : Med hjälp av årlig prisstatistik avseende försäljningar av skogsfastigheter (1995-2020) bedömer studien skogliga investeringars marknadsrisk samt estimerar dess diskonteringsränta. Analysen sker inom de teoretiska ramverken Capital Asset Pricing Theory (CAPM) samt Arbitrage Pricing Theory (APT). LÄS MER

 2. 2. Internationell handel: Finns det någon euroeffekt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Cornel Paris; Richard Toss; [2011]
  Nyckelord :Gravitationsmodellen; valutaunion;

  Sammanfattning : I denna studie analyserar vi huruvida euron har påverkat den bilaterala handeln. Då det fortfarande finns länder som väljer att stå utanför EMU, finns det ett intresse att undersöka eventuella effekter av valutasamarbetet. LÄS MER