Sökning: "Richter"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Richter.

 1. 1. Berättelser som bryter barriärer? En kvalitativ studie om kulturell mångfald i interkulturell reklam utifrån ett narrativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filippa Olsson; Fanny Richter; [2018]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; interkulturell reklam; berättelser; kulturell mångfald; stereotyper; fördomar; etnocentrism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att utvinna fördjupade kunskaper om hur kulturell mångfald representeras och hanteras i interkulturell reklam och därigenom bidra till forskningens förståelse för hur reklam kan bli mer inkluderande. Den tidigare forskningen fokuserar främst på internationaliseringen av reklam genom översättning och förståelse för andra språk. LÄS MER

 2. 2. Transport Choices and Vehicle Ownership with Autonomous Vehicles : A modelling effort on car ownership, transport mode choice and travel demand with Driverless Technology.

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vide Richter; [2018]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; shared autonomous vehicles; driverless buses; vehicle ownership modelling; travel demand modelling; Självkörande bilar; självkörande delade taxis; självkörande bussar; bilinnehavsmodellering; efterfrågemodellering;

  Sammanfattning : Transport is one of the basic needs of a functioning society. Unfortunately, transport also pollutes our cities and release greenhouses gases. Driverless technology is a technology predicted to disrupt the future transport system, and perhaps change how we travel from private cars to shared vehicles. LÄS MER

 3. 3. Åhus Beach hemsida

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Daniel Richter; [2018]
  Nyckelord :Wordpress; Bedrock; Sage; Advanced Custom Fields Pro; Hemsida.;

  Sammanfattning : Detta projekt handlar om att skapa en ny hemsida till Åhus Beach. Huvudmålen är att den ska vara fullt responsiv och fullt ut dynamisk. För att göra hemsidan dynamisk har vi använt oss av wordpress som CMS-verktyg. LÄS MER

 4. 4. Skolans medialisering : Lärares och elevers kommunikationskultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Richter Richter; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Lärplattformar; Skola; Medialisering; Doxa;

  Sammanfattning : I den skola som uppsatsen undersöker finns skilda meningar om hur kommunikation ska ske med hjälp av digitala hjälpmedel, samt till vad och hur dessa verktyg ska användas. Samhället arbetar samtidigt aktivt med att få Sveriges skolor mer och mer digitaliserade. LÄS MER

 5. 5. Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Richter; Ivana Blagic; [2018]
  Nyckelord :Andraspråkselever; Interaktion; Kontext; Språk- och kunskapsutveckling; Stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera undervisning i årskurs 1 utifrån en teori om språk- och kunskapsutveckling. Vår frågeställning är därmed: Hur kan lärare i två språkligt heterogena ettor bedriva en gynnsam språk- och kunskapsutvecklande undervisning? Vår kvalitativa forskningsstudie vilar på teorin om språk- och kunskapsutvecklande undervisning så som den beskrivs i Hajer & Meestringa (2014). LÄS MER