Sökning: "Rickard Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Rickard Andersson.

 1. 1. Samverkan i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rickard Andersson; Linus Rosén; [2019]
  Nyckelord :samverkan förskola förskoleklass;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie och arbete var att utifrån pedagogernas perspektiv undersöka på vilka sätt dessa verksamheter, förskolan och förskoleklass, arbetar och samverkar vid barnens övergång. För att göra detta användes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som genomfördes mestadels via direkta intervjuer, samt ett par via telefon. LÄS MER

 2. 2. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 3. 3. Thermal storage solutions for a building in a 4th generation district heating system : Development of a dynamic building model in Modelica

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rickard Eriksson; Pontus Andersson; [2018]
  Nyckelord :Thermal storage; 4th generation district heating system; dynamic simulation; thermal mass storage; building model; thermal dynamics; building inertia; Värmelagring; 4:e generationens fjärrvärmesystem; dynamisk simulering; byggnadsmodell; termisk masslagring; termisk byggnadströghet;

  Sammanfattning : The world is constantly striving towards a more sustainable living, where every part of contribution is greatly appreciated. When it comes to heating of buildings, district heating is often the main source of heat. During specific times, peak demands are created by the tenants who are demanding a lot of heat at the same time. LÄS MER

 4. 4. Construction, testing and verification of a brushless excitation system with wireless control of the field current in a synchronous generator.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Rickard Larsson; Kenny Andersson; [2018]
  Nyckelord :Brushless excitation; synchronous generator; bluetooth; torque ripple; Borstlös matning; synkrongenerator; blåtand; momentpulsationer;

  Sammanfattning : Synchronous generators have been used in hydropower from more than a century where, traditionally, the field current is transferred to the rotor using slip rings and carbon brushes. There are some major disadvantages following the use static excitation; regular and expensive maintenance, as well as a source of carbon dust which, due to buildup, may cause short circuits. LÄS MER

 5. 5. Litteraturkanons förändring i läromedel : Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Rickard Andersson; [2017]
  Nyckelord :Litteraturdidaktik; Litteraturhistoria; Skönlitteraturkanon; Svenska;

  Sammanfattning : The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. LÄS MER