Sökning: "Rickard Ivarsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rickard Ivarsson.

 1. 1. ACQUIRING “BIG” KNOWLEDGE : RAISING AWARENESS OF PITFALLS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Ivarsson; Rickard Johansson; [2012]
  Nyckelord :Post-acquisition integration; knowledge-intensive firm; integration; acquisition size;

  Sammanfattning : This report highlights the complexity of engaging in a post-acquisition integration process of a relatively large knowledge-intensive firm. Findings from a case study is analyzed in relation to previous theory, resulting in four propositions aiming at creating a foundation for further theory development, as well as increased understanding among practitioners in relation to the emphasized problem. LÄS MER

 2. 2. Styrförutsättningars påverkan på utformningen av belöningssystem i IT-branschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Aronsson; Mattias Nilsson; Michael Lavesson; Jan Ivarsson; [2006]
  Nyckelord :IT-branschen; kunskapsföretag; belöningssystem; styrverktyg; styrförutsättningar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En uppsats om hur IT-företag som säljer konsulttjänster utformar sina belöningssystem, med fokus på tre styrförutsättningars påverkan. Studien är kvalitativ och baseras på empirisk material inhämtat från fem stora IT-företag... LÄS MER