Sökning: "Rickard Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Rickard Johansson.

 1. 1. Acceptans eller Ignorans? : En studie om upplevelsen av psykisk ohälsa och rådande attityder inom svensk ishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Rickard Eriksson; Evelina Johansson; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; sårbarhet; machokultur; maskulinitet; tabu; ishockey; idrott; idrottsvetenskap; hockey; hälsa;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till en granskning av synen på psykisk ohälsa inom svensk elitishockey för herrar. Empiriskt bygger studien på en kombination av kvantitativ- och kvalitativ data, i form av en onlinebaserad enkätstudie med 456 respondenter, intervju med en representant från Svenska Ishockeyförbundet, samt analyser av intervjuer med svenska ishockeyspelare som öppet berättat om deras erfarenheter av psykisk ohälsa i media. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av analoga arbetsmoment : En intervjuestudie av applikationen "Storesprint" vid IKEA Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rickard Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital transformation; implementering; applikation;

  Sammanfattning : Digitalisering utav analoga arbetsmoment innebär att man omvandlar en arbetsprocess som tidigare varit utförd manuellt till att göra om den så att den kan utföras enbart via en dator eller en mobil. I denna uppsats har IKEA Karlstad undersökts för att ta reda på hur de implementerat digitaliseringen utav några av sina arbetsprocesser och hur implementeringen har påverkat arbetet för de anställda på IKEA Karlstad. LÄS MER

 3. 3. Credit Spread Changes in the Euro Area - An Empirical Study of the Relationship Between Interest Rates and Credit Spreads in the Euro-denominated Corporate Bond Market

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hampus Johansson; Rickard Rehnberg; [2017-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The behaviour of credit spreads is of importance for a wide array of stakeholders. We test the relationship between changes in risk-free interest rates and credit spreads in European bond market by running OLS regressions using weekly European market data for investment grade and non-investment grade bond indices. LÄS MER

 4. 4. Post-quantum Secure Communication on a Low Performance IoT Platform

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Thomas Strahl; Rickard Johansson; [2016]
  Nyckelord :Post-quantum; TLS; SSL; RLWE; Quantum computer; key exchange; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A recent trend in the IT world is the term Internet of Things (IoT). As more and more devices get connected to the internet, and with companies trying to lower production costs in order to stay competitive, security can easily be neglected. LÄS MER

 5. 5. Dataanalys för affärsutveckling : Hur kan multimediaföretag analysera användardata för att främja affärsutvecklingen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Edwin Li; Rickard Johansson; Bram Viktor; [2016]
  Nyckelord :Dataanalys; Affärsutveckling; Edwin Li; Rickard Johansson; Viktor Bram; Industriell Ekonomi; Java; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : Moderna företag inom nyhetsindustrin samlar stora mängder data för att evaluera effektiviteten av sin dagliga verksamhet, förbättra kundvärdet och fatta långsiktiga, strategiska beslut. Multimedia och datormolnets framfart under de senaste åren har lett till stora omvandlingar av hela nyhetsindustrin, men de ledande affärsmodellerna har varit långsamma på att anpassa sig till de nya förhållandena. LÄS MER