Sökning: "Rickard Lyckander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Lyckander.

  1. 1. Tala är silver, skriva är guld? En intervjustudie av förvaltningprocessaktörer samt rättspolitisk diskussion angående om kraven på en snabb och för rättsökanden enkel förvaltningsprocess talar för en huvudsakligen skriftlig beredning

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rickard Lyckander; [2013-02-12]
    Nyckelord :Processrätt;

    Sammanfattning : Tala är silver, skriva är guld?En intervjustudie av förvaltningsprocessaktörer samt rättspolitisk diskussion angående om kraven på en snabb och för rättsökanden enkel förvaltningsprocess talar för en huvudsakligen skriftlig beredning-Förfarandet i Sveriges allmänna förvaltningsdomstolar är enligt förvaltningsprocesslagens 9 § som huvudregel skriftligt där muntliga förhandlingar undantagsvis kan komplettera målets beredning. Skälen som angavs för denna ordning var att det skulle ge en snabb, billig och för rättssökande enkel process. LÄS MER