Sökning: "Rickard Pasciak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Pasciak.

  1. 1. En studie i självskydd : Kan Sverige ses som kommissarie Beck medans Norge ses mer som Gunvald när det handlar om självskydd?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning

    Författare :David Nyström; Per Rönngren; Rickard Pasciak; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta fördjupningsarbete har vi skrivit som ett examensarbete på polisutbildningen i Umeå. Syftet har varit att belysa skillnader i utbildningen i självskydd mellan polisutbildningen i Umeå och polishögskolan i Bodö, Norge. LÄS MER