Sökning: "Rickard Sahlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rickard Sahlén.

  1. 1. Kemikalieutsläpp från tankfartyg i Östersjöregionen

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

    Författare :Lovisa Sahlén; Rickard Jonasson; [2018]
    Nyckelord :kemikalieutsläpp; tankfartyg; sjöfart; spolvatten;

    Sammanfattning : Idag är vi beroende av de fördelar som kemikalier medför, och under de senaste femtio åren har kemikalieproduktionen ökat mer än 50 gånger. Den kemiska industrin omvandlar råmaterial såsom olja, naturgas, luft, vatten, metaller och mineraler till tusentals olika produkter som används i klädindustri, målarfärg, lampolja, rengöringsmedel, tillsatsmedel i bränsle och mycket annat. LÄS MER