Sökning: "Rickard Snabb"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Rickard Snabb.

 1. 1. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Rickard Hagdahl; [2018]
  Nyckelord :råttsvingel; ekorrsvingel; Vulpia myuros; Vulpia bromoides; rödsvingel; bekämpning; herbicidtolerans; fröbank; gräsogräs; utbredning; gräsfröodling; växtföljd; våretablering; falsk såbädd; direktsådd; reducerad bearbetning; plöjning; ACCase-hämmare;

  Sammanfattning : Råttsvingel (Vulpia myuros) och ekorrsvingel (Vulpia bromoides) har blivit allt vanligare problem i norra Europa. I Danmark finns stor förekomst av främst råttsvingel i gräsfröodlingar men även i höstveteodlingar. I odlingar av rödsvingel och ängsgröe har framförallt råttsvingel blivit en etablerad art i södra delen av Sverige. LÄS MER

 2. 2. Exoskeleton arm : How to construct a smart support structure for an arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :CHRISTOFFER BATOR; RICKARD SVENSSON; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to find an optimal way to construct and control a product that could help those who suffer from muscle weakness or a muscle sickness. The device was made out of two major parts (upper arm and lower arm) which were connected through a motorized joint. LÄS MER

 3. 3. Ett ökat dilemma för strategen : En undersökning avseende teknikens påverkan på strategi

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Rickard Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Teknikens påverkan; militärstrategi; politisk strategi; koherens; krig; Irak; Georgien;

  Sammanfattning : Staters förmåga att samordna tillgängliga militära medel med strategi i krig, i en tid då tekniken utvecklas i snabb takt, är ett problem. Tidigare forskningsresultat pekar på att tekniska detaljer på taktisk nivå inte kan vara dimensionerande och tillräckliga för att se hur och om teknikutveckling påverkat modern krigföring i praktik och i teorin. LÄS MER

 4. 4. Analys av avisningsprocess i syfte att resurseffektivisera : Processkartläggning med potential till Lean Service

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rickard Snabb; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A study made on streamlining the use of resources in aircraft de-icing and thepotential benefits of a Lean Service – In cooperation with Aviator stationed at ArlandaAirport.The de-icing process of aircrafts consists of two steps; first part is to remove the icebuild-up called de-icing and the second part is to prevent further ice formation calledanti-icing. LÄS MER

 5. 5. En praktisk studie av samåkningstjänster : en redogörelse av webbapplikationen Bila Nu

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Frederika Gustavson; Per Lindquist; Rickard Lundén; Isac Ottosson; Axel Rantil; Jonathan Sundin; Matilda Wedin; [2016]
  Nyckelord :samåkning;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett projekt vars syfte var att utveckla en webbapplikation tänkt att förmedla samåkning mellan studenter i Sverige. Webbapplikationen har utvecklats som en ebutik där målet var att utforma den för att få en återkommande kundbas samt att tjänsten skulle upplevas trygg. LÄS MER