Sökning: "Ricky Lind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ricky Lind.

  1. 1. Phantom 4 och dess användningsområden inom byggbranschen

    M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Ricky Lind; Martin Magnusson; [2020]
    Nyckelord :Phantom 4; Drönare; UAV; GPS; RTK; GNSS;

    Sammanfattning : Begreppet drönare för de flesta utomstående förknippas oftast med hobbyverksamhet i form av foto- och videoskapande. Det senaste åren har allt fler byggföretag valt att satsa på arbetsmetoder där drönare tillåts ersätta befintlig utrustning. LÄS MER