Sökning: "Rigmor Säfsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rigmor Säfsten.

  1. 1. Alla lika - alla olika En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Rigmor Säfsten; Jessica Johansson Måsbäck; [2019]
    Nyckelord :allmänpedagogik; delaktighet; differentiering; inkludering; lektionsplanering; lärare; specialpedagog;

    Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson Måsbäck Jessica, Säfsten Rigmor (2018). Alla lika - alla olika. En studie av lärares planering för att hantera olikheter i den allmänpedagogiska verksamheten och specialpedagogens roll i processen. LÄS MER