Sökning: "Rihanna"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Rihanna.

 1. 1. ”Det behöver inte vara värsta Rihanna för att det ska vara ett A” – : Om betyg och bedömning i sång på grundskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Karolina Tejnung; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Musikens terapeutiska inverkan på personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Rihanna Sheikheh; Iwona Adeli; [2009]
  Nyckelord :Dementia; music; care; Demens; Musik; Omvårdnad;

  Sammanfattning :  Demens innebär en sjuklig förändring i hjärnans struktur och ger svåra fysiska, psykiska och sociala handikapp innan den leder till döden. Sjukdomens symptombild innefattar en nivåsänkning av både intellektuella (kognitiva) funktioner och personligheten (emotionella och viljemässiga funktioner). LÄS MER