Sökning: "Riikka Salama"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Riikka Salama.

  1. 1. Regionförbundets utbildning om familjeperspektiv i missbruksvård : En kvalitativ och kvantitativ uppföljningsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Saloumalleh Nasrin Dorostkar; Riikka Salama; [2014]
    Nyckelord :Utbildning; missbruksvård; implementering; barn-och föräldraperspektiv;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en metodpluralistisk uppföljning på de som deltagit i Regionförbundets utbildning om att stärka barn- och föräldraperspektivet i missbruks- och beroendevård. Syftet var även att undersöka deltagarnas upplevelser om och på vilket sätt utbildningen påverkat deras eget arbete med missbruksfrågor. LÄS MER