Sökning: "Rikard Falk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rikard Falk.

 1. 1. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER

 2. 2. Utformning och implementering av en webbapplikation med god navigerbarhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :David Cerny; Erik Andersson; Fredrik Arve; Linus Falk; Johan Hergart; John Andrée Lidquist; Rikard Serebrink; Tim Waldenbäck; [2017]
  Nyckelord :Navigability; web application; user centered developement;

  Sammanfattning : According to a study made at Linköping University, there are few options besides self-catered food and buying food at a restaurant. According to the same survey, a majority of the students seek further options in the market. A proposed solution, tested here, is to develop a platform for selling and buying homemade food through a web application. LÄS MER