Sökning: "Rikard Fransson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rikard Fransson.

 1. 1. A study on auditor attributes affecting the judgment and approach towards risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Lindqvist; Rikard Fransson; [2010]
  Nyckelord :Management of enterprises; auditor rank; experience; auditor attributes; Audit risk; auditors risk judgment; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explain if certain auditor attributes affect Swedish auditors judgment and approach towards risk. The chosen methodology for this study is an explanatory method with a deductive approach. The method has been commonly used in previous researches in the field of audit risk judgment. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan redovisning och beskattning - Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Johnsson; Rikard Fransson; [2009]
  Nyckelord :Redovisning; beskattning; SOU 2008:80; frikoppling; effekter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är: • Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling, • Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt • Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. LÄS MER