Sökning: "Rikard Irebo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rikard Irebo.

 1. 1. A Historical Evaluation of Inflation Dynamics and the Role of Inflation Expectations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Irebo; Simon Jörgensen; [2009]
  Nyckelord :inflation; VaR; Inflation Expectations; historical; correlation scheme; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : We employ a VAR-model to study the dynamics of inflation and the role of inflation expectations and other macro economic variables to the inflation process with annual data over the period 1880-2005 in Denmark, France, Germany, Italy, Sweden, The UK and The US. We divide the period into four sub-periods following the Lucas critique (1976). LÄS MER

 2. 2. Fair Trade - en litteraturstudie med fokus på premien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Irebo; [2008]
  Nyckelord :Fair Trade; handelsteori; premieeffekter; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen sammanfattar nationalekonomiska teorier kring fair trade och, för teorierna, relevant empiri. Störst vikt läggs vid fair trades prismekanism och vilka effekter samt bieffekter den innebär. Teorikapitlet består i princip av fyra delar; Premiens konsekvenser i effektivitetshänseende. LÄS MER