Sökning: "Rikard Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Rikard Karlsson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning som legitimitetsverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mathias Nordberg; Rikard Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Legitimitetsstrategier; GRI; CSR; Legitimitet; Negativ information; Tung industrin;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisningar är ett verktyg företagen använder sig av vid redovisning av deras hållbarhetsarbete inom tre dimensioner vilka är de sociala, miljömässiga och ekonomiska. I studien som utförts kommer fokuset endast att ligga på den miljömässiga dimensionen. LÄS MER

 2. 2. Hur kan val av dag påverka underprissättningen på svenska börsintroduktioner?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Bilger; André Karlsson; [2017]
  Nyckelord :veckodagseffekt; måndagseffekt; kalendereffekt; börsintroduktioner; IPOs; underprissättning;

  Sammanfattning : Den här studien använder förstadagsavkastning på börsintroduktioner från Nasdaq OMX Stockholm, First North, NGM MTF och Aktietorget för perioden februari 2007-april 2017. Data från totalt 307 börsintroduktioner användes för att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på förstadagsavkastningen för svenska börsintroduktioner. LÄS MER

 3. 3. Power system performance when implementing dynamic rating on a wind farm connected transformer

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Rikard Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this study, dynamic transformer rating (DTR) is applied on a medium power transformer thatis in use in the regional transmission grid. The transformer’s rated apparent power is 63 MVA, itis connected between a wind farm at 22kV and the grid, K¨orsb¨arsdalen, at 135kV. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kvalitetstämplade bokslut vid kreditgivning till mikroföretag : En studie ur kredithandläggares perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marcus Jones; Rikard Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Credit-granting process; Lending officer; Microenterprise; Quality-certified information; Interest rate; Auditor; Accountant and Agency theory; Kreditgivningsprocess; Kredithandläggare; Mikroföretag; Kvalitetstämplad information; Låneränta; Revisor; Redovisningskonsult och Agentteori;

  Sammanfattning : Mikroföretag vänder sig ofta till banken vid kreditbehov på grund av begränsade möjligheter till extern kapitalförsörjning. Dock har kreditgivningen till mikroföretag visat sig vara riskfylld. LÄS MER

 5. 5. Upprustning! : En studie av tre bostadsbolags stadsutvecklingsarbete i flerbostadshusområden

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnea Gabrielsson; Rikard Svensk Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER