Sökning: "Rikard Levin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rikard Levin.

 1. 1. Fabel, motiv, tema och intrig i läroböcker för svenska 3 : En läromedelsanalys av tre läroböckers behandling av några grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Rikard Levin; [2018]
  Nyckelord :läromedelsanalys; litteraturvetenskapliga begrepp; litterär kompetens; svenska 3;

  Sammanfattning : Svenska gymnasieelever är osäkra i användningen av litteraturvetenskapliga begrepp. Ändå är begreppsanvändning och analys en central del i gymnasieskolans litteraturstudium.  I uppsatsen undersöks därför hur tre läroböcker för svenska 3 behandlar de grundläggande litteraturvetenskapliga begreppen fabel, motiv, tema och intrig. LÄS MER

 2. 2. Aerodynamic analysis of drag reduction devices on the underbody for SAAB 9-3 by using CFD

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Johan Levin; Rikard Rigdal; [2011]
  Nyckelord :CFD; Diffuser; Drag reduction; Underbody; Aerodynamics; Pressure recovery; Wake;

  Sammanfattning : Environmental issues and increased fuel prices are driving forces for the automotive manufacturesto develop more fuel efficient vehicles with lower emissions. Large investments are aimed atminimizing power needed for propulsion i.e. new downsized engines with new aerodynamic devicesfor drag reduction. LÄS MER