Sökning: "Rikard Lundin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Rikard Lundin.

 1. 1. Känslotillstånd vid träningsformen spinning jämfört med ensamträning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rikard Lundin; [2011]
  Nyckelord :Spinning; träning; idrott; motivation; känslotillstånd; emotioner;

  Sammanfattning : Att fördelarna med fysisk aktivitet är många är välkänt, ändå är uppemot 40% av befolkningen i Sverige fysiskt inaktiva.Vissa träningsformer är bättre och mer lockande än andra. Att träna i grupp antas skilja sig känslomässigt från att träna ensam. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av självkänsla och coping på upplevd stress, mental ohälsa, upplevda krav och upplevd kontroll bland sjukvårdspersonal

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Lundin; Rikard Wollin; [2002]
  Nyckelord :stress; mental health; self-esteem; active coping; positive reframing; self-blame; demands; influence; control; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing numbers of people who have been put on the sick list during the last years, have in several studies been related to organizational stress. The purpose of this study was to study stress, health, demands and control in relation to self-esteem and coping strategies. LÄS MER