Sökning: "Rikard Magnusson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Rikard Magnusson.

 1. 1. IT-säkerhet i små organisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Roberth Magnusson; Rikard Rydkvist; [2013]
  Nyckelord :Security Controls; IT-säkerhet; Riskarbete; Upplevd säkerhet; Små organisationer;

  Sammanfattning : IT- och informationssäkerhet är ett ständigt aktuellt ämnesområde. ITsäkerhetsarbetei små organisationer framstår som ett underforskat område. LÄS MER

 2. 2. Interorganisatorisk ekonomistyrning i nära relationer : En fallstudie av relationen mellan ett stort köpande företag och två av dess viktigaste samarbetspartners

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Jesper Petersson; Rikard Magnusson; [2011]
  Nyckelord :interorganizational accounting; business relations; cooperation partners;

  Sammanfattning : Title: Interorganizational accounting in close relations – A case study of the relation between a big purchasing company and two of their most important cooperation partners Course: Master thesis in Business and Administration within Accounting, 30 ECTS Advisor: Gun Abrahamsson Theoretical framework: This thesis uses theories of business relationships, management information systems and interorganizational accounting. Conclusions: Despite a difference in the relations the interorganizational accounting is designed and used in a similar way. LÄS MER

 3. 3. Nyhetsankaret : En studie om hur erfarna nyhetsankare förhåller sig till sin yrkesroll

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Lisa Jakobsson; Lisah Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nyhetsankare; Nyhetsuppläsare; Programledare; Varumärke; Trovärdighet; Rikard Palm; Lennart Persson; Ann-Britt Ryd Pettersson; Ulrika Nilsson; Yvonne Åstrand; Peter Lindgren; Jesper Börjesson; Claes Elfsberg; Bengt Magnusson; Lisbeth Åkerman; Anna Lindmarker; Aktuellt; Rapport; SVT; TV4Nyheterna; TV4;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort i Folktandvården Västmanland : En studie utifrån tre aktörers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Martin Karlsson; Rikard Magnusson; [2009]
  Nyckelord :balanserat styrkort; Folktandvården Västmanland; sjukvårdsorganisation;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Balanserat styrkort i Folktandvården Västmanland – En studie utifrån tre aktörers upplevelser. Seminariedatum: 16 januari 2009. Ämne/Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Att vara besökare – I Röda Korsets besöksverksamhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Rikard Leino; Linda Magnusson; [2008]
  Nyckelord :Röda Korset; besöksverksamhet; besökare; frivilligt arbete;

  Sammanfattning : Röda Korset i Karlskrona bedriver besöksverksamheten i Karlskrona, med syftet att lindra äldres ensamhet med hjälp av frivilliga besökare. Efter förfrågan från Röda Korset fick författarna möjlighet att göra en utvärdering av deras besöksverksamhet. LÄS MER