Sökning: "Rikard Rickard"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Rikard Rickard.

 1. 1. Är någon bransch bättre på företagsförvärv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Johansson; Albin Lagerqvist; Eric Lyckå Marketoft; Henrik Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Är någon bransch bättre på företagsförvärv? – Branschindelat värdeskapande via företagsförvärv. Seminariedatum: 2015-06-04/05 Ämne/kurs: FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 poäng. LÄS MER

 2. 2. Trådlösa nät, ett osäkert ansvar

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Rikard Svensson; Rickard Stenebo; [2014]
  Nyckelord :Nätverksteknik; trådlösa nätverk; säkerhet;

  Sammanfattning : Trådlösa nätverk är något som sprider sig allt mer i dagens samhälle. Redan nu finns det ett trådlöst nätverk nästan var man än befinner sig, alternativt någonstans i närheten. Detta är något som ger upphov till stora möjligheter och för tekniken framåt. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningen av en bostadsrättsförening : –en studie med utgångspunkt från medlemmarnas ekonomiska intresse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rikard Forsén; Rickard Andersson; [2009]
  Nyckelord :co-operative building society; management; finansinspektionen; operative expenses; stewardship; Bostadsrättsförening; finansinspektionen; förvaltning; driftskostnad; styrelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bostadsrätten  utgör  en  alltmer  attraktiv  boendeform  och  dess  främsta  syfte  är  att tillgodose dess medlemmar med ett prisvärt boende. Månadsavgifterna från bostadsrättsförenings medlemmar bidrar  till att alla kostnader  täcks upp och därmed är boendekostnaden beroende av hur bostadsrättsföreningens kostnader hanteras. LÄS MER