Sökning: "Rikard Sundstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rikard Sundstedt.

  1. 1. Noterade bolags informationsgivning under pågående processer : insiderinformation och möjligheten att skjuta upp offentliggörandet därav

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Rikard Sundstedt; [2017]
    Nyckelord :Associationsrätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER