Sökning: "Riksbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet Riksbanken.

 1. 1. Quantitative Easing and Asset Price Bubbles

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Andrew Buckner; [2022]
  Nyckelord :Federal Reserve; Housing Prices; Quantitative Easing; Riksbanken;

  Sammanfattning : This paper examines the effect of Quantitative Easing policies from the central banks of the United States and Sweden on the housing prices of their respective countries. Controlling for macroeconomic indicators focuses the analysis to just the effects of the bond purchases directly. LÄS MER

 2. 2. Reporäntans påverkan på underprissättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
  Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER

 3. 3. Varför ökar svensk skuldkvot? : Studie om inrikes migration är bidragande faktor till de svenska hushållens ökande skuldkvot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Holmkvist; [2021]
  Nyckelord :migration; skuldkvot; län; kommuner;

  Sammanfattning : Swedish debt is today at its highest level ever and gaining knowledge about the reasons why is consequently important. The aim of this thesis is therefore to study whether migration between Swedish municipalities and counties effect debt. LÄS MER

 4. 4. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 5. 5. Regulated Booked Values or Macroeconomics?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nikolaos Karabelas; Tim Vindehall; Simon Wallin; [2021]
  Nyckelord :Value Relevance; IFRS; OMXS30; Booked Values; Ohlson model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Regulated Booked Values or Macroeconomics? Seminar date: 02/06/2021 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credits Points (UPC) Authors: Nikolaos Karabelas, Tim Vindehall, Simon Wallin Supervisor: Karin Jonnergård Key words: Value Relevance, IFRS, OMXS30, Booked Values, Ohlson model Research question: Which factors had an effect on the market value of companies listed on the OMX Stockholm 30 Index during the period of 2005-2020? Purpose: The purpose of this study is to investigate the potential effects of IFRS implementations on the value relevance of booked values over time, and furthermore study if macroeconomic factors are better than booked values in predicting stock market values, on the OMXS30. Methodology: Quantitative Research based on 432 annual reports as well as financial and macroeconomic data. LÄS MER