Sökning: "Riksdag parties"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Riksdag parties.

 1. 1. Ett demokratiskt samtal i kris? : En jämförande studie av deliberativ kvalitet i riksdagen och på Twitter under Coronapandemin

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Färm Bredin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study sets out to compare the deliberative quality of two different forums of discussion, the Swedish parliament (the Riksdag) and the social media platform Twitter, during the covid- 19 pandemic. The study takes deliberative ideals as a theoretical starting point and asks how the deliberative quality of said forums differ. LÄS MER

 2. 2. Hela landet ska leva - säger vem? : Svenska riksdagsledamöters syn på utlokaliseringar av statliga myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henry Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Utlokalisering; omlokalisering; förvaltningsreform; Sveriges riksdag; riksdagsmotioner; valkrets; centrum; periferi;

  Sammanfattning : This study investigates differences among Swedish members of parliament in approaches to public sector relocations. Both differences between the political parties as well as differences between the constituencies the members are representing are being studied. LÄS MER

 3. 3. Ansvariga tjänstemän genom straff eller utbildning? : En studie om hur de svenska riksdagspartierna anser att ansvariga tjänstemän ska tillförsäkras

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Paz Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis examines the Swedish parliamentary debate about how responsible public servants should be ensured during the period 2001-2022. The main aim of the study is to investigate the eight political parties in the Riksdag and their views and reasoning regarding how responsible public servants should be ensured. LÄS MER

 4. 4. Utanförskapet misstänkliggjort - En komparativ diskursanalys av Socialdemokraterna och Moderaterna mellan 2010 - 2022

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Valdemar Holt; [2022]
  Nyckelord :utanförskap; Socialdemokraterna; Moderaterna; riksdag; diskurs; identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of Rasmus Paludan's planned burning of the Koran during the Easter weekend, several riots broke out in different parts of Sweden. Some party leaders condemned the violence but also linked the events to growing social exclusion in society. LÄS MER

 5. 5. NEUTRALA PENNINGPOLITIKEN- ÄR DET ENS MÖJLIG : En kvalitativ av den svenska penningpolitiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Vestring; [2022]
  Nyckelord :Swedish Riksbank. monetary policy; inflation; government; Vänsterparitet;

  Sammanfattning : This study will examine the Swedish monetary policy debate, where there is anongoing discussion regarding the monetary policy role and financial policy role. Furthermore,formulating how the central bank's objectives should look is a classic economic question. LÄS MER