Sökning: "RiksidrottsFörbundet"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet RiksidrottsFörbundet.

 1. 1. En kvalitativ studie om hur socialt entreprenörskap utformar sig i en Svensk idrottsförening

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Fawaz Omer; [2023]
  Nyckelord :social entrepreneurship; sport; athletic club; the Swedish sport confederation; cultural capital; social capital; economic capital; socialt entreprenörskap; idrott; idrottsförening; riksidrottsförbundet; kulturellt kapital; socialt kapital; ekonomiskt kapital;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur Hammarby Fotboll utövar socialt entreprenörskap genom Spontanfotboll. Detta bidrar med viktig kunskap om hur socialt entreprenörskap praktiseras. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet inom en fotbollsförening : En kvantitativ undersökning om en fotbollsförening gällande kön, positioner och likvärdighet

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Isabelle Lundgren; Ronja Danielsson; [2023]
  Nyckelord :jämställdhet; fotboll; mobbning; trivsel;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi undersökt en fotbollsförening gällande jämställdhet. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur jämställdheten ser ut i föreningen ur både ledarnas och spelarnas perspektiv, samt om det framkommer likheter och/eller skillnader beroende på exempelvis position eller kön. LÄS MER

 3. 3. Bolagsstyrning i svenska idrottsföreningar. : En kvalitativ studie om en bolagiserings effekter på bolagsstyrningen i svenska idrottsföreningar.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Ella Johansson; Evelina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Master Thesis in accounting, School of Business and Economics, LinnaeusUniversity in Växjö, Spring 2023 Authors: Evelina Nilsson and Ella Johansson Supervisor: Mohamed Mahieddine Examiner: Ola Nilsson Title: Corporate governance in Swedish sport organizations - A qualitative studyon the effects of incorporation on corporate governance in Swedish sportsorganizations. Keywords: non-profit organizations, corporate governance, sport organizations,incorporation Background: Sport has undergone major developments as a result of theprofessionalization, commercialization and internationalization. LÄS MER

 4. 4. Hur upplevs digitaliseringen inom svensk basket?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Joakim Persson; [2023]
  Nyckelord :digitalisering; basket; svensk basket; digitaliseringsprocess; idrott;

  Sammanfattning : Samhället genomgår i dagsläget en ständig digitalisering. Det gäller även svensk idrott, som har en digitaliseringsstrategi framtagen av Riksidrottsförbundet (RF), och svensk basket. LÄS MER

 5. 5. GEMENSAM SYN PÅ JÄMSTÄLLD IDROTT? - En kvalitativ fallstudie om EU:s och Sveriges jämställdhetsmål i relation till idrotten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Pekic; [2022-05-04]
  Nyckelord :Riksidrottsförbundet; RF; europeiska jämställdhetsinstitutet; EIGE; jämställdhet; jämställdhetsmål; sportifiering; egalisering; idrott; Swedish Sports Confederation; RF; European Institute for Gender Equality; EIGE; equality; gender equality goals; sportification; equalization; sport;

  Sammanfattning : Sport is a large and significant sector in society, both in Sweden and at EU level. This study is an in-depth analysis of how sport organized within the Swedish Sports Confederation (Riksidrottsförbundet; RF) develops its gender equality goals in accordance with the EU's gender equality goals. LÄS MER