Sökning: "Riksidrottsförbundet"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Riksidrottsförbundet.

 1. 1. Växjö Allmänna Idrottssällskap, år 1984-1999 : Jämställdhet, könsnormer och möjlighet till utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Gustavsson; Marcus Andersson; [2019]
  Nyckelord :gendertheory; female athletes; Växjö AIS; sports development; history;

  Sammanfattning : This is a paper that focuses on mapping the possibilities of development in sports for women in the Växjö based athletic club Växjö AIS. The paper uses Yvonne Hirdmans gender theory which states that women are socially subordinated men in today's society (written 1988). LÄS MER

 2. 2. Idrotts- och motionsanläggningar för alla! : En utredning av kommunernas möjlighet att planera för jämställd fysisk aktivitet med Järfälla kommun som fallstudie

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erik Blomquist; [2019]
  Nyckelord :idrotts- och motionsanläggningar; fysisk aktivitet; idrott; motion; jämställdhet; Järfälla; kommunal planering;

  Sammanfattning : I Sverige ökar antalet människor med långvarigt stillasittande och många motionerar inte tillräckligt för att kompensera för sin fysiskt inaktiva vardag. Det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju mycket som ska klaffa" : En intervjustudie över styrelsens upplevelse av jämställdhetsarbetet i sin egen idrottsförening.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Cecilia Ljungkvist Holm; [2019]
  Nyckelord :Gender equality; sport associations; equaityl work.; Jämställdhet; Jämställdhetsarbete och Idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur olika idrottsföreningar arbetar med jämställdhetsfrågor och hur de upplever att det arbetet fungerar.  Det genomfördes fem semi-strukturerade intervjuer med förtroendevalda i styrelsen för föreningarna och därefter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys togs det manifesta innehållet fram. LÄS MER

 4. 4. Redovisning i ideella idrottsföreningar : Hur ser de ekonomiansvariga på sitt arbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Malin Borgstrand Blixt; Sofia Wiklund; [2019]
  Nyckelord :non-profit sports organizations; non-profit accounting; quality in accounting; nonprofit financial reporting; Ideella idrottsföreningar; redovisning; redovisningskvalité; Riksidrottsförbundet; ideell redovisning;

  Sammanfattning : Den svenska idrottsrörelsen har gått över från att vara en amatör- och folkrörelsebaserad verksamhet till en mer kommersiell och professionell verksamhet. Det finns ett ökat fokus på arbetet med att förbättra redovisningen hos ideella föreningar, därför att det finns en ökad oro kring kvalitén. LÄS MER

 5. 5. ”SvFF ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsområde” : En kvantitativ uppsats om skånska fotbollsföreningars arbete med CSR och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats,

  Författare :Sophie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ideella fotbollsföreningar; CSR; hållbarhet kommunikation; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a concept that grows stronger in our society day by day. At the same time CSR has become a central part non-profit organizations. Svenska fotbollsförbundet wants to strengthen the picture of the association's social commitment by lifting their sustainability work. LÄS MER