Sökning: "Riktlinjer och samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden Riktlinjer och samverkan.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Göransson; [2021]
  Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

  Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens erfarenheter av långa prio 1 transporter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Alexander Gustafsson; Ulf Bark; [2021]
  Nyckelord :ambulanstransporter; ambulanspersonal; långa transporter; erfarenheter;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att belysa ambulanspersonalens erfarenheter av långa prio 1 transporter. Bakgrund: Många gånger är det långa avstånd till akutsjukhus med rätt sjukvårdskompetens som den enskilda patienten är i behov av. Detta innebär att patienter kan behöva transporteras längre distanser för att få rätt sjukvård. LÄS MER

 4. 4. ATT LÄMNA ELLER INTE LÄMNA - AMBIVALENSEN ETT HUSDJUR KAN MEDFÖRA : En kvalitativ studie om hur socialtjänsten i Västmanland stödjer våldsutsatta kvinnor som har husdjur vid en uppbrottsprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Orréll Granlie; Linda Landerdahl; [2021]
  Nyckelord :våld i nära relation; husdjur; sambandet; socialtjänst; samverkan; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänsten i Västmanland stödjer våldsutsatta kvinnor som har husdjur under uppbrottsprocessen. Studien är av kvalitativ art och material har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER