Sökning: "Rinkeby- Kista"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Rinkeby- Kista.

 1. 1. Tryggheten i Rinkeby-Kista : Boendes upplevelser och kommunens trygghetsarbete i området

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Melike Peksen; [2021]
  Nyckelord :Trygghet; utemiljö; social hållbarhet; förort; offentligt rum; säkerhet; Rinkeby- Kista; stigmatisering;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur lokalbefolkningen samt tjänstemännen upplever tryggheten i området Rinkeby-Kista. Tanken är att studera trygghetsaspekten och jämföra om det finns skillnader mellan hur de boende upplever tryggheten i området och tjänstemännens upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 3. 3. Skillnader i motivation & fysisk aktivitet hos ungdomar i Stockholm : En kvantitativ studie jämförande grupper utifrån socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Caroline Wängberg; Frida Grahn; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; ungdomar; Stockholm; Socioekonomisk status; motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka om det i Stockholm fanns skillnader i fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet mellan ungdomar boende i områden med olika socioekonomisk status. Det var även av intresse att undersöka eventuella samband mellan fysisk aktivitet och motivation till fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Opportunities in rooftop greenhouses in Stockholm : a study of the potential of commercial rooftop greenhouse urban agriculture in Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Felicia Sen; [2018]
  Nyckelord :alternative food networks; business model; business strategy; commercial urban rooftop agriculture; rooftop greenhouses; short food supply chain; sustainability;

  Sammanfattning : Due to climate change, our resource depleation, population growth and further, our reliance on the world’s food production creates vulnerabilities and we need to find alternative agriculture methods. Commercial rooftop greenhouses are developing all around the world and to Stockholm this create an opportunity to produce food all year. LÄS MER

 5. 5. Vaccinationsdilemmat på förskolan : En interkulturell studie om förskolechefers hantering av vaccinationsfrågan på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sonya M'Rad; [2017]
  Nyckelord :barnhälsovården bvc ; folkhälsa; förskola; förskolebarn; dilemma; interkulturalitet; mångkultur; politik; vaccination; vaccinationstvång;

  Sammanfattning : In the last year more and more measles cases have been reported in Rinkeby-Kista due to the fact that it is one of the few areas in Sweden with low vaccination coverage. As a consequence, political parties have proposed a vaccination requirement for preschool to protect vulnerable children who, for various medical reasons, can not vaccinate. LÄS MER