Sökning: "Rinkeby"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Rinkeby.

 1. 1. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. The construction of identity : An urban study of the Centrums of Rinkeby, Tensta and Husby

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Sandra Mekler; Ambre Alfredo; [2019]
  Nyckelord :Collective identity; Public Space; Neighbourhood Centers; Immigrant Community; Suburban Stockholm;

  Sammanfattning : The Stockholm Municipality has set inclusion at the core of its objectives for the city with its “Vision 2040: A Stockholm for Everyone” (Stockholm Stad, 2018). Acknowledging the divide between neighborhoods, the government has brought forward social sustainability as a key component to improve the fast-growing city. LÄS MER

 3. 3. The production of space : An urban study of the Centrums of Rinkeby, Tensta and Husby

  Magister-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Simon Fique; [2019]
  Nyckelord :collective identity; public space; neighborhood centers; migrant community;

  Sammanfattning : The Stockholm Municipality has set inclusion at the core of its objectives for the city with its “Vision 2040: A Stockholm for Everyone”. Acknowledging the divide between neighborhoods, the government has brought forward social sustainability as a key component to improve the fast- growing city. LÄS MER

 4. 4. Islamistisk radikalisering : En studie av särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Fredriksson; Magnus Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Radicalization; Islamism; Sweden; Particularly exposed areas; Case study; Rosengård; Angered; Rinkeby; Radikalisering; Islamism; Sverige; Särskilt utsatta områden; Fallstudie; Rosengård; Angered; Rinkeby;

  Sammanfattning : Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world.  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. LÄS MER

 5. 5. Media, makt och Rinkeby : en kritisk diskursanalys av medias framställning av upploppet i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Backman; Ida Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Förort; Media; Kritisk Diskursanalys;

  Sammanfattning : Sveriges förorter har gått från att vara föredömen för social jämlikhet till att lyftas fram som skräckexempel både nationellt och internationellt. Detta beror delvis på händelser som upplopp, bilbränder och skjutningar, som har florerat i de så kallade utsatta områdena de senaste åren. LÄS MER