Sökning: "Rio de Janeiro"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Rio de Janeiro.

 1. 1. Impacts of peer-to-peer rental accommodation in Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro : An exploratory analysis of Airbnb’s data

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Irene Suárez Pacios; [2020]
  Nyckelord :Airbnb; peer-to-peer economy; shared economy; exploratory analysis; text mining; Airbnb; peer-to-peer-ekonomi; delad ekonomi; undersökande analys; textutvinning;

  Sammanfattning : As a part of the growing movement called the “peer-to-peer” economy, Airbnb has changed the short-stay rental market and has become one of the world’s largest booking websites for finding an accommodation to stay. The platform has also affected the economy of tourism around the world, so, given the importance of the subject, in this thesis study, the impacts that the Airbnb rental accommodation model has on clients of Stockholm, Barcelona and Rio de Janeiro is studied. LÄS MER

 2. 2. Stigmatization and Discrimination: A Qualitative Case Study of the Transgender Community in Brazil.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nikita Lourenco Calling; [2020]
  Nyckelord :transgender rights; discrimination; stigmatization; Brazil; LGBTQ ; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is a qualitative case study of discrimination based on stigmatization towards transgender individuals in Brazil. The current President, Jair Bolsonaro has made some extreme statements about the LGBTQ+ community throughout his career in politics, starting when he was a congressman in Rio de Janeiro and keeps doing so today, normalizing stigma and discrimination towards the LGBTQ+ community. LÄS MER

 3. 3. A Compromised Legacy? Investigating the embodiment of Olympism values within the Olympic bidding process

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sophia Mohamed Harith; [2020]
  Nyckelord :Olympics; Bidding Process; Olympism; Leveraging; Legacy;

  Sammanfattning : The international and commercialised recognition of the Olympic Games can bring upon prestigious benefits to a country's Olympic Games legacy. Due to this, candidate cities have capitalised on this opportunity to leverage their bids to successfully secure hosting rights. LÄS MER

 4. 4. OS i missbruk av dominerande ställning - En konkurrensrättslig analys av SOK:s riktlinjer beträffande marknadsföring under den olympiska perioden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Forssblad; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; idrottsjuridik; marknadsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Olympic Committee's (SOC) guidelines ”Olympic properties and marketing – Information to Federations (NFs), athletes and coaches before the Tokyo 2020 OG” regulates the commercial opportunities for athletes, NFs and non-Olympic partners during and in connection with the 2020 Summer Olympics in Tokyo. The guidelines are issued in accordance with bye-law 3 to Rule 40 of the Olympic Charter and The International Olympic Committee's (IOC) general principles for marketing activities, and particularly restrict Swedish athletes’ generic commercial activities (i. LÄS MER

 5. 5. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER