Sökning: "Risk Communication"

Visar resultat 1 - 5 av 1072 uppsatser innehållade orden Risk Communication.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 3. 3. Scoping the field of Enterprise Risk Management - and implementing it at Kraftringen AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Karl-Oskar Davidsson; Lennart Falkman; [2021]
  Nyckelord :Enterprise risk management; ERM; holistic; communication; decision making; resilience; robustness; black swan; implementation; uncertainties; background knowledge; protective values; limitations; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Enterprise Risk Management is implemented in various sectors and context. What is really know about ERM and how has the concept progressed parallel to risk research in general? This master thesis investigates some general aspects of ERM and what specific aspects of risk management research is present in current scientific literature. LÄS MER

 4. 4. Costs & Benefits of an AI/IT Tool for the Swedish Antibiotics Supply Chain : An AI/IT Tool to address shortages of Antibiotics in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Venkateswarulu Yashwanth Krishna Modugula; Raghavendra Shridhar Hegde; [2021]
  Nyckelord :Supply chain; Antibiotics; Anti-microbial Resistance; Shortages; AI; Machine Learning; Costs and Benefits; AI IT Tool; PLATINEA;

  Sammanfattning : Sweden faces shortages in antibiotics. Shortages are caused due to a variety of reasons. Due to low profit margins and opportunity costs, antibiotic supply chains may experience a lack of competition. Lack of competition across the various stages of supply chains leads to fragility in the supply chain which ultimately results in shortages. LÄS MER

 5. 5. Lek, lärandemiljö och flerspråkighet : En observationsstudie av flerspråkiga barns strategier för att ansluta sig till leken i förskolan samt av förskolepersonals arbete med inkludering av flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zainab Azad; Isabell Sjögren; [2021]
  Nyckelord :Artefacts; Inclusion; Joining; Multilingualism and Preschool; Anslutning; Artefakter; Flerspråkighet; Förskolan och Inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka strategier barn med annat modersmål än svenska använder för att ansluta sig till lek i förskolan samt vilka strategier förskolepersonal använder för att inkludera flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att öka kunskapen om leken och den pedagogiska utomhusmiljöns betydelse för inkludering av barn med annat modersmål än svenska i förskolan. LÄS MER