Sökning: "Risk Management Methods"

Visar resultat 1 - 5 av 636 uppsatser innehållade orden Risk Management Methods.

 1. 1. Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Rundlöf; [2022]
  Nyckelord :Stadsträd; invasivitet; spridningsförmåga; spridningsbarriär;

  Sammanfattning : Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. LÄS MER

 2. 2. Project Managers Description of Learning Aspects : Brain, heart, two ears, and one mouth

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Therese Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Change and implementation projects; learning aspects; project manager; thematic analysis; Nyckelord: Inlärningsaspekter; tematisk analys; projektledare; förändrings- och implementeringsprojekt;

  Sammanfattning : Introduction: All human activity involves knowledge acquisition or learning and includes all the individuals' abilities. Many project organisations struggle with learning despite methods such as lessons learned. Aim: The study aimed to investigate and further develop knowledge about unlearning and re-learning in change-and implementation projects. LÄS MER

 3. 3. HÅLLBAR FÖRVALTNING AV KONSTRUKTIONSBYGGNADER.En studie av hur effektiv förvaltning kan bidra till hållbart samhällsbyggande

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Avan Akbar; [2022]
  Nyckelord :Management; construction building; maintenance strategy; sustainable development.; Förvaltning; konstruktionsbyggnad; underhållsstrategi; hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : fficient structures and a systematic way of working are required to maintain and keep an aging infrastructure of construction buildings to meet the requirements of road safety and function. Regular inspections and the right priorities regarding the need for operation and maintenance are an important prerequisite for long-term sustainable management and community building. LÄS MER

 4. 4. Comparison of non-invasive neuromodulation and plasticity guided treatment methods in patients experiencing phantom limb pain: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Lisa Kindbom Uddh; Ida Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Review; pain scales; amputation; pain management; post amputation pain; Litteraturstudie; smärtskalor; amputation; smärthantering; smärta efter amputation;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilken behandlingsmetod, plasticitetsgrundad eller icke-invasiv neuromodulering som presenterar bäst resultat av smärtlindring hos personer som upplever fantomsmärtor efter en amputation. Metod: Litteraturundersökningen utfördes i 3 databaser; MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. LÄS MER

 5. 5. Mapping of Process Hazard Analyses in Swedish Process Industries and How the Work Can Be Improved

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Isabella Bergström; [2022]
  Nyckelord :Risk management; Qualitative risk assessment; PHA; Process safety; Seveso directive; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aims to map how Swedish process industries use qualitative risk analyses, such as process hazard analyses (PHA), to assess risks. Beyond the Seveso legislation, which requires all facilities classified as upper tier to perform a safety report each fifth years, there are no Swedish legislation or regulations regarding how and when PHAs should be executed. LÄS MER