Sökning: "Risk Propensity"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Risk Propensity.

 1. 1. Brand Management and Artificial Intelligence - A World of Man Plus Machine - A qualitative study exploring how Artificial Intelligence can contribute to Brand Management in the B2C sector

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carolina Agersborg; Isabella Månsson; Emelie Roth; [2020-06-23]
  Nyckelord :Brand Management; B2C Brands; Artificial Intelligence; AI Applications;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Bridging the Gap between Formal and Informal Finance

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Heidi Uitto; [2020]
  Nyckelord :financial inclusion; propensity to save; informal finance; development; gender; Business and Economics;

  Sammanfattning : Financial inclusion, defined as access and usage of formal financial services, has several positive micro and macro-level socio-economic implications. Due to decades of vigorous policies aiming at lowering barriers to formal finance, 80 percent of Indians now own a bank account. However, there is a significant gap between account take up and usage. LÄS MER

 3. 3. Female Entrepreneurship in Sweden – Motivations to Start a Business

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Georgios Isaakidis; Stamatia Mouresioti; [2020]
  Nyckelord :entrepreneurship; female entrepreneurship; motivation; business; startup;

  Sammanfattning : This research lies within the field of female entrepreneurship in the Swedish business environment and more particularly in the region of Stockholm and Uppsala. It aims to investigate and analyze the motivations of female entrepreneurs in creating their own business. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av risk i svenska aktiesparares portföljer. En analys av riskperception, riskbenägenhet och överdriven självsäkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Myrenfors; Alexander Sorte; [2020]
  Nyckelord :riskperception; överdriven självsäkerhet; risk propensity scale; beteendekonomi; aktiehandel; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Antalet aktiesparare ökar varje år. Psykologin på finansmarknaden är komplicerad och beskrivs idag som en orsak till marknadens irrationella avvikelser. Det är därför viktigt att öka förståelsen för psykologins magnitud och dess koppling till variationen bland privata aktiesparares framgång. LÄS MER

 5. 5. Återkallade registreringar - toppen av ett isberg? : En studie om faktorer som kan påverka riskbenägenhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Björklin; Fredrik Cuison Stigen; [2020]
  Nyckelord :Risk propensity; risk factors; risk preference; revoked registrations; real estate broker; Riskbenägenhet; riskfaktorer; återkallad registrering; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att behandla de faktorer som har stor påverkan på fastighetsmäklarens riskbenägenhet gentemot fastighetsmäklarlagen. Eftersom det finns många faktorer som kan påverka en individs riskbenägenhet så har arbetet begränsats till att omfatta: - Lönesättning. - Företagskultur. LÄS MER