Sökning: "Risk management"

Visar resultat 1 - 5 av 3740 uppsatser innehållade orden Risk management.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar mekaniskt snytbaggeskydd, markberedning, plantstorlek och plantgödsling granplantors överlevnad och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johanna Abrahamsson; Jessica Wallgren; [2022]
  Nyckelord :mekaniskt snytbaggeskydd; plantstorlek; markberedning; plantgödsling; föryngringsåtgärder; vitalitet;

  Sammanfattning : Reforestation of land entails both costs and uncertainties. Risk of pine weevil infestation, competition from other vegetation, frost and insufficient nutrient supply are some examples. LÄS MER

 3. 3. Hållbart företagande: Utvärderingens Utmaningar i Globala Värdekedjor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Miranda Gabrielsson; [2021-12-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I have examined the subject of evaluation and audits on sustainable social development in global value chains. I have investigated the risk of reliableevaluations and audits losing their validity when adjusting quality values into measurable quantified ones that may distort the perception of reality and change. LÄS MER

 4. 4. Learning from Innovation Collaborations - An exploratory study of learning practices and challenges in innovation collaborations by large organizations in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lubna Hossain; [2021-09-23]
  Nyckelord :organizational learning; inter-organizational learning; innovation collaboration; inter-organizational collaboration; learning practices; learning challenges;

  Sammanfattning : Innovations are regarded as a principal source of competitiveness and renewal in organizations. Given the complex nature of products and services along with the pressure of faster time to market which increases the inherent risk of any innovation, it is now almost impossible to constantly innovate for any organization with collaborating with others. LÄS MER

 5. 5. Svenska företags redovisning av biologisk mångfald under 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Genlid Johansson; Andreas Hernbo; [2021-08-30]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteori; impression management; organisatoriska fasader;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Förlust av biologisk mångfald är ett av de största hotenmot mänskligheten. Företag har ett stort ansvar att rapportera om dess påverkanpå naturen, dels för att säkra verksamhetens produktion och dels för att bevara sinlegitimitet hos intressenter. LÄS MER