Sökning: "Risk premium for climate risk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Risk premium for climate risk.

 1. 1. Mispricing of Climate Risk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Dahlquist; Lena Maria Tschanhenz; [2022]
  Nyckelord :Bloomberg GHG estimates; Risk premium for climate risk; ESG reporting; Sustainable investing; Stock market equilibrium; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Study the relationship between stock returns and GHG emissions regarding a risk premium related to greenness. This by using GHG emissions estimated by Bloomberg rather than companies self-reported estimates. Methodology: The study conducts a time-invariant model by cross-sectional OLS regression to estimate the risk premium for greenness. LÄS MER

 2. 2. Diffusion of floating offshore wind technology (FOWT) in Sweden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Jarno Hassinen; Robin Brink; [2022]
  Nyckelord :Renewable energy; diffusion; competitiveness; floating offshore wind technology; FOWT;

  Sammanfattning : Background: This research work takes a strong sustainability approach with the focus on renewable energy technology (RET) diffusion to meet the multifold and complex challenges with CO2 emission targets and geopolitical energy challenges. Global warming, sustainability issues and significant energy crises, suggests that RET is seen as one of the most important solutions to deal with these challenges. LÄS MER

 3. 3. Sustainability-Linked Bonds: An investigation of premiums associated with sustainability-linked bonds

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Ramirez; Emil Damirov; Linda Ruiyi Huang; [2022]
  Nyckelord :Sustainability-linked bonds; Green bonds; Sustainability bonds; Sustainability premium; ESG; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sustainable finance has become of great importance over the past years, especially due to global climate development, resulting in increased awareness among public and private sectors, and hence, more conscientious investors. In a market familiar with green bonds, Sustainability-Linked Bonds (SLBs) emerged as a new financial instrument posing a lesser greenwashing risk and, therefore, greater potential to make a material impact. LÄS MER

 4. 4. Är gräset grönare på andra sidan? : En jämförande studie mellan gröna och konventionella obligationer ur ett investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elias Jackson-Peters; Johanna Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :Green bonds; spread; premium; certifications; greenwashing; Gröna obligationer; spread; premie; certifiering; greenwashing;

  Sammanfattning : Obligationer är grundläggande för kapitalmarknadens funktion, och på senare tid kräver investerare möjligheten att diversifiera sina portföljer utefter miljömässiga och klimatfrämjande ändamål. Gröna obligationer omfattas av osäkerheter som exempelvis risker för greenwashing och obefintlig reglerad tillsyn över det öronmärkta kapitalet. LÄS MER

 5. 5. Korslimmat trä i flerbostadshus - En kostnads och klimatjämförelse med betong i byggskedet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Mattias Lindkvist; Oscar Wallin; [2022]
  Nyckelord :Korslimmat trä; KL-trä; betong; stommaterial; byggkostnad; klimatpåverkan; livscykelanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to investigate the cost and climate impact of apartment blocks, built with cross laminated timber. In the study, a comparison is made with concrete, which is the most common frame material. The purpose of the study is to increase awareness of opportunities and challenges for apartment buildings in timber. LÄS MER