Sökning: "Risk- och Kriskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Risk- och Kriskommunikation.

 1. 1. Corona och karantän – orsak till oro : En studie om effekterna av frivillig karantän för en sårbar grupp

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR (från 2020); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Hessel; [2021]
  Nyckelord :corona; covid-19; quarantine; anxiety; resilience; crisis communication; compliance; corona; covid-19; karantän; oro; resiliens; kriskommunikation; följsamhet;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus vars framfart klassades som en pandemi av WHO i mars 2020. Sjukdomen som följer på viruset, covid-19, har i Sverige klassats som samhällsfarlig sjukdom vilket inneburit att myndigheterna kunnat vidta extraordinära skyddsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Konsten att (inte) göra en pudel - En kvalitativ fallstudie om kriskommunikation & förtroende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Passchier; Julia Aspevall; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; dubbelkris; andraordningsrisk; myndigheter; retorisk arena; framing; Facebook; offentlig verksamhet; förtroende; pandemi; crisis communication; double crisis; institutional risk; government; rhetorical arena; public sector; public trust; pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att bidra till en nyanserad bild av kriskommunikation som en komplex företeelse genom att undersöka dynamiken i en dubbelkris ur ett flerstämmigt perspektiv. Forskningsfrågorna är centrerade kring hur dynamiken mellan de mest framträdande rösterna i en dubbelkris ter sig och vad en dubbelkris kan ha för implikationer på en myndighets förtroende. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikation under covid-19: den tolkade informationsrepresentationen : En policyanalys om informationsöverföring från myndigheter till regionala och lokala aktörer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Lina Rönningås; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; pandemic; Risk and Crisis communication; Distributed Cognition; WPR analysis; COVID-19; pandemi; Risk- och Kriskommunikation; Distributed Cognition; WPR-analys;

  Sammanfattning : Covid-19, also known as the coronavirus, took the world by storm after the outbreak in Wuhan in December 2019. A rapid spread of infection started and it is still ongoing. Many parts of the society are affected, and the flow of information to society has not been as important for long. LÄS MER

 4. 4. "Allt gott, Oatly" : – En retorisk analys av Oatlys kriskommunikation under tre politiskt orienterade kriser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Elsa Prigorowsky; Lina Börjesson; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; förtroendekris; PR; image; retorik; Oatly; Blackstone Growth; China Resources; Israel-Palestina-konikten;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en retorisk analys av Oatlys externa kommunikation under tre politiskt orienterade kriser i syfte att undersöka hur de använder olika strategier och retoriska medel för att övertyga sin publik och upprätthålla sin image. Med förtroendekris, public relations, Image Repair Theory och retorik som teoretiskt ramverk har vi kunnat identifiera hur Oatlys kommunikation förhåller sig till olika normer och strategier inom dessa teorier. LÄS MER

 5. 5. "Get a better attitude!" : An analysis of media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Fredrik Gustavsson; Anton Rinaldo; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 vaccine; Crisis communication; Echo Chambers; Misinformation; Attitude;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between media use and support/hesitancy towards the COVID-19 vaccine. The purpose of this study is to analyze the relationship between social media and traditional media use and support/hesitancy attitudes towards the COVID-19 vaccine. LÄS MER