Sökning: "Risk- och sårbarhetsanalyser"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Risk- och sårbarhetsanalyser.

 1. 1. Cascading Effects of Floods – An evaluation of the flood risk maps and management plans produced by the County Administrative Boards

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Kronquist; [2021]
  Nyckelord :Vital societal function; flood; EU Floods Directive; Sweden; Ordinance of Flood Risk; cascading effects; indirect consequences; County Administrative Board.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Flood is the most common natural disaster globally, affecting human health and assets. The work with the Swedish ordinance of flood risk is connected to the sustainment of vital societal functions. LÄS MER

 2. 2. Pandemiberedskap ur ett RSA-perspektiv – Förändras fokus i länsstyrelsers RSA:er efter att en större händelse inträffat?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Johan Hogenfält Dahl; Gustaf Zetterberg; [2021]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalyser; RSA; pandemi; beredskap; jämförelser; scenarier; risk; covid-19; länsstyrelser.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In crisis management, risk and vulnerability analysis (RVA’s) should be used as a first step in a risk management chain that aims to reduce risks, reduce vulnerabilities in the society and to improve our ability to prevent, resist and manage crises and extraordinary events. Organisations obliged to conduct RVA´s have the freedom to adapt the work to their own needs. LÄS MER

 3. 3. Vetenskapliga metoder och praktiska tillvägagångssätt för beroendeanalyser inom samhällsviktiga verksamheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Sofia Wennerbeck; Kicki Rönnåker; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden, risk- and vulnerability assessments, including dependency analyses, are required by law for public actors who are of vital societal functions or critical infrastructure. However, there is a lack of guidance regarding how to perform this kind of analysis. Electrical power is one of the strongest dependencies of our society today. LÄS MER

 4. 4. Hur kan man utvärdera risk- och sårbarhetsanalyser?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Torbjörn Neckfors; [2019]
  Nyckelord :Risk- och sårbarhetsanalys; utvärdering; utvärderingsmetoder; intervjustudie; litteraturstudie; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The master thesis examines what evaluation methods that are available to evaluate RVA-work and analyze which of the methods that are best suited for Malmo. Thereafter two alternative evaluation methods will be presented. LÄS MER

 5. 5. Ansvar utan mandat : Regional samordning av risk- och sårbarhetsanalyser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Åsa Ericsson; Per Wikberg; [2019]
  Nyckelord :Samordning; länsstyrelsen; risk- och sårbarhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER