Sökning: "Risk-based approach"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Risk-based approach.

 1. 1. GDPR, Blockchain & Personal data - The rights of the individual v. the integrity of Blockchain

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Matsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk-based approach; Personal data; EU; Right of rectification; Right of erasure; Big Data; Peer-to-Peer; Distributed Ledgers; Hashing; Hash-reference;

  Sammanfattning : The technology of Blockchain is something new and innovative. It was introduced by a group which goes under the pseudonym Satoshi Nakamoto through the publishing of the paper “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. LÄS MER

 2. 2. A Tool Prototype Supporting Risk-Based Testing in Agile Embedded Software Development

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Saef Jasem; [2022]
  Nyckelord :Risk-Based Testing; Risk Analysis; Qualitative Research; Risk Management Tools; Design Thinking; Riskbaserad Testning; Riskanalys; Kvalitativ forskning; Riskhanteringsverktyg; Designtänkande;

  Sammanfattning : Risk-Based Testing is a testing approach in software development that involves identifying, analyzing, controlling, testing, and reporting risks. The strategy provides several benefits and helps companies control risks and manage them effectively. LÄS MER

 3. 3. Consequences of using Quantitative Risk Assessment as a verification tool

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joey Öström; [2022]
  Nyckelord :Quantitative Risk Assessment; QRA; performance-based design; verification tool; performance solution; performance requirements; fire risk assessment; residential building; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : What are the consequences of using Quantitative risk assessment (QRA) as a verification tool? Performance-based building codes differ from prescriptive-based codes in that they define specific objectives to be met, enabling the building designer to choose which solution to use so long it meets the objectives. This master’s thesis explores the consequences of using QRA as a verification tool in comparison to existing verification methods currently in use in Australia. LÄS MER

 4. 4. Banker verksamma i Sverige och deras roll i att förhindra penningtvätt : - Incitament, möjligheter och utmaningar i ett alltmer digitaliserat samhälle

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Simon Berglund; Johanna-Louise Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Money Laundering; Anti-Money Laundering; Know your customer; Risk-based approach; Risk assessment; Banks; Reputation risk; Penningtvätt; Anti-Money Laundering; Kundkännedom; Riskbaserat förhållningssätt; Riskbedömning; Banker; Ryktesrisk;

  Sammanfattning : Penningtvätt är idag ett samhällsproblem som hotar att förstöra förtroendet för det finansiella systemet och berörda institutioner. Bankerna kan idag betraktas ha ett viktigt ansvar i att förhindra penningtvätt, men trots ansvaret har olika banker i Sverige under de senaste åren fått negativ uppmärksamhet i media och blivit dömda till olika sanktioner. LÄS MER

 5. 5. Heritage on Fire – Complexities, Potential Solutions and Current Regulations: An Exploratory Study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Bianca Coutinho; [2021]
  Nyckelord :Fire safety; heritage on fire; fire safety in heritage; historic buildings; heritage buildings.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This study aims to investigate, understand and explore issues related to the appropriateness of the existing fire protection solutions in historical buildings and their effectiveness in avoiding catastrophes. Therefore, recent papers, case studies, statutory documents, and guidelines are reviewed. LÄS MER