Sökning: "Riskattityd"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Riskattityd.

 1. 1. Kvinnor och kapitalstruktur : Påverkar andelen kvinnliga styrelseledamötersvenska börsbolagsskuldsättningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lindeborg; Julia Holknekt; [2018]
  Nyckelord :Kvinnor; kön; styrelse; risk; kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; Pecking Order;

  Sammanfattning : Kvinnor har länge varit underrepresenterade på maktpositioner i näringslivet, vilket har resulterat i att andelen kvinnor i svenska börsstyrelser är genomsnittligt lägre än andelen män. Det finns emellertid meningsskiljaktigheter i frågan om det är någon skillnad i hur män och kvinnor arbetar och påverkar företaget i fråga. LÄS MER

 2. 2. Ränteavdragets effekt på finansiering och kapitalstruktur : Vilka faktorer är viktiga för kapitalstruktur och hur kan en ränteavdragsbegränsning påverka svenska företag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Knutsson Andreas; Joel Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur företag väljer att finansiera sin verksamhet grundas på många faktorer. Tidigare forskning har visat att företagsspecifika förutsättningar som storlek och bransch är viktiga. På samma sätt kan personliga attribut hos finansiella beslutsfattare påverka. LÄS MER

 3. 3. Finansiell riskhantering hos svenska mjölk- och växtodlingsföretag : identifiering av de avgörande faktorerna för att hantera finansiell risk på en fluktuerande marknad

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :finansiell risk; riskhantering; riskhanteringsprocess; lantbruk; vinst; kassaflöde; marknadskris; management; financial risk; management process; agricultural; profit; cash flow; market crisis;

  Sammanfattning : Ett varierat avräkningspris ställer högre krav på dels hur lantbruksföretaget lyckas att behålla lönsamhet och dels företagets förmåga att anpassa sig efter dessa svängningar. Studien omfattar en teoretisk referensram, vilken redogör för finansiell risk, managementmetoder, riskhanteringsprocess och den förväntade nyttoteorin. LÄS MER

 4. 4. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rebecka Nilsson Gauffin; [2017]
  Nyckelord :Contraception; altruism; traditional gender roles; gender; Preventivmedel; altruism; traditionella könsroller; riskattityd;

  Sammanfattning : Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Time and Risk Preferences on Financial Behaviour and Financial Well-being : Results from a National Survey

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Jakob Nyström; Karin Romberg; [2017]
  Nyckelord :time preferences; risk preferences; risk attitudes; financial behaviour; financial well-being; the behavioural life cycle hypothesis;

  Sammanfattning : Previous research has shown time and risk preferences to be important factors when explaining a variety of behavioural patterns, such as smoking, obesity and savings behaviour, while we focus on the effect on financial behaviour and financial well-being. Financial behaviour is measured using a twelve-item scale with individuals’ self-stated reports of for example savings behaviour and credit card usage. LÄS MER